Ana SayfaGenelİSKENDERUN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

İSKENDERUN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

İskenderun Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere 17.05.2021 Pazartesi günü (Bugün)Saat 14.00’da Belediye Meclis Salonunda toplanıyor. İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı Başkanlığında toplanacak olan mecliste gündemde bulunan maddeler görüşülecek.

Gündem maddeleri ise şöyle:

G Ü N D E M:
1) Aşkarbeyli Mıntıkası 6322, 6323, 6325, 6442 ve 6443 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yönelik yapılan itirazların değerlendirilerek meclis kararının alınması ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi.
2) 1. Mıntıka Özel Güvenlik Bölgesi alanına ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi.
3) 3. Mıntıka 280 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi.
4) Karayılan Mahallesi 1291 nolu parselin bir kısmına yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi.
5) Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere, 1 adet 2021 model Hasta Nakil Aracının 237 Sayılı Taşıtlar Kanununun 10. Maddesine göre Devlet Malzeme Ofisinden satın alınması hususunda gerekli meclis kararının alınması ile ilgili Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü teklifi.
6) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 7. Fıkrasına istinaden görevlendirilecek meclis üyesi seçilmiş Başkan Yardımcısına ödenecek ücretin Meclisce belirlenmesi ve belirlenecek ücrete görev yaptığı süre içerisinde her yıl Ocak ve Temmuz aylarında belirlenecek memur maaş zammı katsayısı oranında Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3’nü aşmayacak şekilde yeni bir meclis kararı almaksızın zam olarak yansıtılması ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifi.
7) Belediyemizin 2020 Yılı Kesin Hesabının Meclisce görüşülmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi.
8) Belediyemizin Bisiklet Yolu Yapım İşi ile ilgili işlemlerin yürütülebilmesi amacıyla bisiklet yolu işi için işin maliyetinin 4.000,000,00 (dört milyon) TL’sinin proje paydaşlarınca peşin olarak İller Bankası A.Ş. hesabına yatırılarak işin ihalesinin ve denetiminin İller Bankası A.Ş tarafından yapılması kaydıyla her ne sebeple olursa olsun söz konusu işin yapımında proje paydaşlarınca vazgeçilmesi halinde İller Bankası tarafından yapılan masrafların Belediyemiz hisselerinden kesilmesi hususlarında İller Bankası A. Ş.’ye yetki verilmesi ile ilgili Fen işleri Müdürlüğü teklifi.

SON HABERLER

spot_img